Mikä on aikakauslehti?

Mikä on aikakauslehti?

Mikä oikeastaan on aikakauslehti ja miten se eroaa esimerkiksi sanomalehdestä?

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan aikakauslehti on:

  • Säännöllisesti, vähintään neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti
  • Sisältää artikkeleita joko yleiseltä tai erikoistuneelta elämän alueelta

Lisäksi aikakauslehtiä ovat sellaiset sanomalehden muotoiset lehdet, jotka sisältönsä tai ilmestymistiheytensä puolesta eivät täytä sanomalehden kriteereitä, kuten muutaman kerran vuodessa ilmestyvät ammattijärjestöjen lehdet.

Aikakausmedia täydentää määritelmää seuraavasti:

  • Joka numerossa on useita artikkeleita tai toimituksellista aineistoa
  • Ei sisällä pääasiassa liikealan tiedonantoja, hinnastoja, ilmoituksia tai mainontaa
  • Voi olla painotuote tai verkkojulkaisu
  • On kaikkien tilattavissa tai laajalti saatavissa

Wikipedian mukaan aikakauslehti on:

  • Tilattava, irtonumerona ostettava tai jäsenyyden tai asiakkuuden perusteella vastaanotettava julkaisu
  • Ilmestyy vähintään kerran vuodessa
  • Uutiset eivät ole sen oleellisinta sisältöä
  • Ei ole sisällöltään pääasiassa mainontaa, eikä mainosten osuus ylitä toimituksellisen sisällön osuutta

Lisäksi aikakauslehti on kooltaan A4 tai lähellä sitä, kun taas sanomalehdet ovat kooltaan yleensä tabloid (28 x 40 cm), eurotabloid (31 x 42 cm) tai broadsheet (40 x 56 cm). Tosin moni sanomalehtikin on siirtynyt viime vuosina tabloid-kokoon.

Aikakauslehti-sanan etymologia

Aikakauslehti on yhdyssana sanoista aikakausi ja lehti. Siinä aikakausi tarkoittaa tiettyä, määriteltyä ajanjaksoa, so. esimerkiksi aikakauslehden ilmestymistiheyttä tai "sen ajanjakson artikkeleja".

Sana lehti puolestaan tarkoittaa sanomalehteä, aikakauslehteä tai muuta säännöllisesti ilmestyvää julkaisua.

Englanniksi aikakauslehti on magazine. Se polveutuu ranskankielisestä sanasta magasin, italiankielisestä sanasta magazzino ja arabiankielisestä sanasta makhazin, jotka tarkoittavat varastoa, varikkoa tai kauppaa.

Alkuperäisessä merkityksessään sana magazine viittasi säilytystilaan, jossa säilytettiin muun muassa ruutia, tykkejä ja aseita. Ranskan- ja venäjänkielessä (магазин) tarkoittaa jälleenmyyjää, kuten tavarataloa.

Kirjalliseen julkaisuun viitatessa sanan magazine merkitys on "kirjallisten artikkelien kokoelma".

Suomen kielessä etymologia on samansuuntainen. Meillä makasiinilla tarkoitetaan varastorakennusta tai -huonetta, varastoa, mutta myös "makasiinityyppistä lehteä" eli aikakauslehteä.

Aikakauslehtityypit

Aikakauslehdet voidaan jaotella sisältönsä ja kohderyhmänsä perusteella 11:een ryhmään.

Tätä jaottelua käyttää muun muassa MediaAuditFinland (entinen Levikintarkastus Oy):

1. Yleisaikakauslehdet

Yleisaikakauslehti on koko perheelle suunnattu lehti, jonka sisältö sopii kaiken ikäisille.

Suomen suurimpia yleisaikakauslehtiä ovat Apu, Seiska ja Seura.

2. Asiakas- ja sidosryhmälehdet

Asiakkaille jaettavia lehtiä ovat esimerkiksi Yhteishyvä, Pirkka ja K-Ruoka.

3. Järjestölehdet

Järjestön jäsenyyteen perustuvia lehtiä ovat esimerkiksi Taloustaito, Motiivi ja Tehy-lehti.

4. Ammatti- ja järjestölehdet

Esimerkiksi metsän hyöty- ja virkistyskäyttöä käsittelevä Aarre-lehti.

5. Asumisen, rakentamisen ja puutarhanhoidon lehdet

Esimerkiksi Avotakka, Viherpiha ja Meidän Mökki.

6. Autoilun ja tekniikan lehdet

Esimerkiksi Tekniikan Maailma, Tuulilasi ja Mikrobitti.

7. Harrastelehdet

Esimerkiksi Metsästys & Kalastus, Kotiliesi Käsityö ja Erä.

8. Naistenlehdet

Esimerkiksi Eeva, Anna ja Kotiliesi.

9. Ruoka- ja juomalehdet

Esimerkiksi Maku-lehti.

10. Talouselämän ja yritystoiminnan lehdet

Esimerkiksi Talouselämä ja Arvopaperi.

11. Terveys- ja hyvinvointilehdet

Esimerkiksi Apu Terveys, Voi Hyvin ja Fit.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram