Mitä eroa on lehden levikillä ja lukijamäärällä?

Levikki vs. lukijamäärä

Aikakauslehden lukijamäärä ja levikki ovat molemmat lehden tavoittavuuden ja suosion mittareita, mutta mittaavat eri asioita ja lehden lukijamäärä on aina suurempi kuin sen levikki. Suomessa lehtien levikkejä ja lukijamääriä mittaa Media Audit Finland.

Mitä eroa on lehden levikillä ja lukijamäärällä on?

Levikki

Levikki tarkoittaa lehden levitettävien tai myytyjen kappaleiden lukumäärää. Se kertoo siis, kuinka monta maksullista tilausta tai irtonumeroa lehden yhdellä numerolla keskimäärin on.

Levikkitilastot on jaettu painetun lehden levikkiin, digilehden levikkiin ja niiden yhdistelmään (painettu+digi).

Kokonaislevikki tarkoittaa painetun lehden levikin ja digilehden levikin summaa.

Levikkiä käytetään usein aikakauslehden taloudellisen menestyksen mittarina sekä mainoshintojen määrittelyyn.

Levikiltään Suomen suurimpiin tilattaviin aikakauslehtiin lukeutuvat Aku Ankka, ET-lehti, Seiska, Apu ja Seura.

Lukijamäärä

Lukijamäärä puolestaan viittaa niiden ihmisten määrään, jotka todella lukevat lehden – toisin sanoen, se kertoo, kuinka monta lukijaa lehden yhdellä numerolla keskimäärin on.

Lukijamäärä sisältää ei vain irtonumeron ostajien ja tilaajien määrän, vaan myös sen esimerkiksi julkisilla paikoilla tai ystävien tai perheen luona lukevien määrän.

Lukijamäärät arvioidaan usein kyselyillä ja ne ovat yleensä levikkilukuja korkeampia.

Lukijamäärältään Suomen suurimpiin tilattaviin aikakauslehtiin lukeutuvat Eeva, Kodin Kuvalehti, Suomen Kuvalehti, ET-lehti ja Tekniikan Maailma.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että levikki on lehden jaettujen kappaleiden määrä, kun taas lukijamäärä niiden ihmisten määrä, jotka todella lukevat lehden.

Levikkiä käytetään usein lehden taloudellisen menestyksen mittarina, kun taas lukijamäärällä mitataan lehden tavoittavuutta ja suosiota.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram